село Осенец

Селото с най-богата история

История и още нещо

"Селото е чисто българско селище, основано по тези земи от незапомнени времена. За осенчани в миналото най-голямата власт била авторитетът на възрастните - строг, непоклатим, неуспорим. Понякога по-твърд отколкото трябва, но силен, защото се е основавал на изтрадалното, на суровата действителност, на опита и житейската мъдрост."

При изследването на писателя Матю Неделчев са обхванати всички 68 основни родове, 152 родови разклонения, 1 475 семейства с 12 312 членове, за целия период на проучването. Село Осенец е първото освободено село от турско робство след освобождението. За по-малко от месец осенчани прогонват мюсюлманите от селото. Историята на Осенец е истинска и написаното се прави за да не се забравя. Активният обществен и политически живот, значимите постижения от стопанска дейност са поучителни и будят възторг.

Географско положение и поминък

Село Осенец се намира на 12 km от Разград в посока запад-северозапад. Разположено е в долина върху оподзолен чернозем. През него протичат два притока на р. Бели Лом — Садинска и Селишка реки. Мястото изобилства от изворна вода. Населението е от етнографската група капанци, с характерен диалект, облекло и обичаи.

Земеделие

Централно място в традиционното полевъдство в осенчани заема производството на зърнени храни, предимно пшеница. От зърнените храни се отглеждат още ръж, ечемик, просо, овес, царевица. Широко разпространени са лозарството и винарството.

Животновъдство

Животновъдството е един от основните поминъци на осенчани. Отглеждането на домашни животни е източник на продукти и суровини: месо, мляко, вълна, кожа и др. Най-застъпени са овцевъдството и говедовъдството, но и останалите отрасли на животновъдството са също добре развити.

Традиционно облекло

Облеклото в Осенец е типично капанско. Според етнографски изследвания облеклото на капанското население (в това число и на осенчани) спада към широко разпространени в страната мъжки и женски носии. Женската капанска носия е съставена от риза и две престилки, а мъжкото капанско облекло е от чернодрешковски тип. В основата на капанското женско облекло са ризата, пещималът, престилката и поясът, които са задължителни за носене от жените във всички възрасти и случаи. Промяната на възрастта, семейното положение на жената, различните сезони и битови потребности налагат включване на редица допълнителни части. Основният състав на капанското мъжко облекло се образува от риза, гащи и пояс. Към него в зависимост от сезона, семейното положение и възрастта се прибавят различни по вид връхни дрехи, принадлежности за обуване и калпак.

Обичаи и обреди

Като част от традиционната обичайна система семейните обичаи и обреди на осенчани от края на XIX докъм средата на ХХ в. са сравнително живи и все още могат да се съберат сведения за тях. Семейните обичаи са свързани с основните моменти в живота на човек: раждане, встъпване в брак и смърт. Родилните обичаи обхващат всъщност само периода от началото на бременността на жената до 40-ия ден след раждането, когато тя се връща към нормалното поведение на майка-кърмачка. По отношение на другата основана фигура — детето, обхватът на тези обичаи се ограничава само с ранната детска възраст. Сватбените обичаи и обреди започват с предсвадбения цикъл, когато се избира мома за съпруга, и завършват със следсвадбения — къпането на младоженците на Ивановден. Обичаите и обредите, свързани със смъртта и погребението се разглеждат само до една година от смъртта. В разглеждания период семейните обичаи и обреди у капанците, както и у всички българи, са сравнително тясно свързани с традиционния народен мироглед.