село Осенец

Селото с най-богата история

Интесесни снимки от миналото на Осенец

Братя Ганеви - най-големите земевладелци в село Осенец

Бригада за бране на боб 1962г

Ловната дружинка на село Осенец 1975г.

Група Врабчета набор 1960г.

Капанска сватба

Банкет на замаделците в село Осенец

Войници от село Осенец

Жътва. 1958г.

Набор 1953г. Училище "Петър Берон"