село Осенец

Селото с най-богата история

Красивите места на селото

Местност Ортабурун

Местност Алайкин

Бърчината

Язовирът на село Осенец

Бутурче. Само тук и на още едно място в България се среща това красиво цвете.